petak, 12. kolovoza 2011.

epikleza

epikleza – pridjevak imenu božanstva, njegov dopunski naslov ili ime koje ga pobliže određuje

Pojam dolazi od grč. epiklesis = zazivanje

U kršćanskoj liturgiji to znači zazivanje Boga preko Duha svetoga da se kruh i vino pretvore u Tijelo i Krv Kristovu. Primjer za epiklezu je Apolon delfijski, Venera roditeljica, Mars Ultor i sl.

Nema komentara: