petak, 12. kolovoza 2011.

Kilikija

Kilikija je bila antička pokrajina ja jugoistoku Male Azije. U 2. tis. pr. Kr. zapadni je dio Kilikije propadao državi Arzawa. Kasnije je povremeno pod asirskom vlašću, a u 7. st. pr. Kr. samostalna je pod domaćim knezovima. Ulazi u sastav Perzijskog carstva, pa potpada pod državu Aleksandra Makedonskog, a nakon toga ulazi u državu Seleukida. U 2. st. pr. Kr. je bila jaki centar gusarstva, a od 103. pr. Kr. je rimska provincija. Sačuvano je dosta ranokršćanskih crkvenih spomenika. U srednjem vijeku je pod Bizantom. U razdoblju između 1198. i 1375. samostalna je armenska kneževina, tj. kraljevina. Mongolu su ju u nekoliko navrata opljačkali. U 15. st. dolazi pod tursku vlast.

Nema komentara: