petak, 12. kolovoza 2011.

kalathos


kalathos – ures na glavi helenističkog božanstva

grč. kalatos = košarica za vunu

U antičkoj Grčkoj pletena košarica u kojoj su prelje držale vunu. Prema Pliniju imala je oblik ljiljanove čaške, a darivala se mladoj djevojci da joj služi čitavog života. U nju su se stavljali plodovi i cvijeće pa je zbog toga u likovnoj umjetnosti čest atribut Demetre. Grčka božanstva plodnosti nose često pokrivala za glavu u obliku kalathosa. U helenizmu se, kao atribut plodnosti, širi i izvan granica Grčke.


Nema komentara: