petak, 12. kolovoza 2011.

khepri - skarabej


khepri – eg. kotrljan, balegar, skarabej

Kornjaš iz porodice Scarabaediae, u egipatskoj mitologiji simbol sunca i besmrtnosti. Već veoma rano kao pečati u Egiptu služe male figurice skarabeja od metala, kamena, staklene paste ili terakote. Na gornjoj konveksnoj strani urezan je lik skarabeja, a na donjoj ravnoj ime božanstva, vladara ili vlasnika, figuralna scena ili ornamentalni motiv. Iz Egipta se uporaba skarabeja kao amuleta i pečata proširila u antičko doba po prednjoj Aziji, Cipru, Grčkoj i osobito Etruriji.

Nema komentara: