petak, 12. kolovoza 2011.

hipaspist

hipaspist – «konjanik – štitonoša»; teški konjanici u Grčkoj

U Makedoniji dio elitnog korpusa konjaništva kojima je jedno vrijeme za Aleksandra Velikog vođa bio Seleuk I.

Nema komentara: