ponedjeljak, 8. kolovoza 2011.

Hissarlik


Hissarlik – nalazište Schliemannove Troje, hissarlik - palača

Brežuljak na kojem je 1870. Schliemann počeo kopati Troju. Nalazi se 6 km udaljen od Dardanela, prema kopnu. Na tom je mjestu dosad iskopano 9 slojeva Troje, koji se dijele na nekoliko podslojeva i svjedoče o bojevima, osvajanjima, uništenjima i obnovama grada. Uzrok stalnih ratnih zbivanja leži u strateški važnom položaju tog mjesta. Troja je vladala starim putem naroda kojim je išla razmjena dobara od maloazijske obale prema grč. kopnu i otocima, ali i prema Balkanu i unutrašnjosti Anatolije.

1 komentar:

historicus kaže...

Prava Homerova Troja nije tako stara kao ova na Hissarliku,jer Homer navodi da je grad izgrađen samo par generacija prije Prijama,dakle,prava Troja egzistira samo 100-150 godina,-samo dva sloja-i ništa više.Od 1350-do 1200 pr. Krista.Hissarlik je nešto sasvim drugo...