petak, 12. kolovoza 2011.

enkaustika

enkaustika – slikanje voskom na tvrdoj podlozi, najčešće drvenoj pločici

Antički tehnološki postupak slikanja pomoću voska. Smrvljene boje se pomiješaju s ugrijanim i rastopljenim voskom i kod slikanja se u žitkom stanju nanose na drvenu ploču ili zid koji ih djelomice upija. Kad očvrsnu zadržavaju trajan sjaj, intenzivnost tonova i otpornost na vlagu. Već su Egipćani i stari Grci upotrebljavali enkaustiku kao jedan od načina slikanja na zidu.

Preko helenističkog slikarstva prešla je u rimsko (Herkulanej i Pompeji). Značajni primjeri enkaustike su portreti na ploči s realističkim karakteristikama pronađeni na mumijama u El Fayumu u Egiptu nastali većinom u 2. st.

Nema komentara: