petak, 12. kolovoza 2011.

apadana


apadana – kompleks perzijske carske palače, posebno dvorana za svečana službena primanja

Tip staroperzijske carske palače. Jezgra joj je kvadratna prijestolna dvorana hipostilnog tipa (redovi stupova što na sebi nose strop), a sa strane ju zatvaraju prigradnje u obliku tornjeva. Glavni su primjeri ove vrste građevina su ahemenidske palače u Suzi i Perzepolisu. Ovaj način konstrukcije upotrebljavao se već u egipatskim hramovima. Prototip takve palače javlja se na području hetitske arhitekture. Tip apadane se proširio na istok (indijski budistički hramovi u pečinama), a vjerojatno i u Etiopiju (crkveno graditeljstvo).

Nema komentara: