četvrtak, 11. kolovoza 2011.

Monetium

Monetium, Monetij, Monecij – utvrđeno japodsko naselje, vjerojatno današnje Brinje

Na lokalitetu Sokolac ima nalaza iz brončanog doba (pinceta). U nedalekom Humcu je terasa s predrimskim, ilirskim (japodskim) opkopima. Utvrđeno japodsko naselje, vjerojatno današnje Brinje. Oktavijan je zauzeo 34. pr. Kr., prije napada na glavni grad Japoda – Metulum. Smatra se ta je u rimsko doba tu bio Monetium (crjepovi sa žigom SOLONAS).

Nema komentara: