četvrtak, 11. kolovoza 2011.

Lis - Lissos - Lješ

Lis (Lissos) – ilirski grad, hrv. Lješ, danas Lezhe u Albaniji

Prapovijesno ilirsko gradinsko naselje na području Albanije. Stupnjem razvoja već u prvim fazama željeznog doba (12-10. st. pr. Kr.) nadmašuje gradine na jadransko-dinarskom prostoru. Kasnije pokazuje karakteristike visokorazvijenog urbanizma, analogne onima grčkih polisa. Monumentalna tehnika kiklopskih zidina, akropole.

Ugovorom između Teute i Rimljana, nakon Prvog ilirskog rata, Lissos je postao najdonja granica do koje su smjele ploviti ilirske lađe. 213. pr. Kr. potpao je pod vlast makedonskog kralja Filipa V. U 3. st. pr. Kr. pojavljuje se novac ilirskih i ilirsko-grčkih gradova, a na novcu iz Lissosa su, među ostalim, prikazani okrugli ilirski štitovi, karakteristični ilirski šljemovi i ilirski brodovi. Provincija Dalmacija graničila je s Makedonijom blizu Lissosa.

Nema komentara: