petak, 12. kolovoza 2011.

imperium

imperium – vlast; područje vlasti

lat. imperium = zapovijed, vlast, država

1. U najširem smislu imperium u Rimu je ovlaštenje zapovijedanja, npr. oca nad sinom, gospodara nad robom

2. U pravno-političkom smislu to je najviša vojna i civilna vlast. Izvorno je u Rimu pripadala kraljevima, a u doba republike magistratima: konzulima, vojnim tribunima s konzularnom vlašću, pretorima, diktatorima. Od Augusta imperium znači i Rimsku državu (imperium Romanum)

3. U srednjem vijeku imperium označava svjetovnu vlast kralja nasuprot duhovnoj vlasti pape (sacerdotum)

4. Naziv za monarhističku državu na čelu koje stoji car – imperator

5. Naziv za pojedine kolonijalne države koje, pored metropole, obuhvaćaju i dominione, kolonije, protektorate i sl. (Britanski ili Francuski imperium)

Nema komentara: