srijeda, 10. kolovoza 2011.

Korsabad – Dur Šarukin


Korsabad – Dur Šarukin; mjesto u Iraku sjeverno od Mosula

U antičko doba Dur Šurukin (grad Sargona II. koji je osnovao oko 700. pr. Kr.) Sargonova je rezidencija i glavni grad Asirije potkraj 8. st. pr. Kr. otkriveni su ostaci grada s bedemima, kulama i vratima. Plan grada je gotovo pravilni četverokut, a unutar zidina leži oko 300 ha. Planirani grad imao je pravokutnu uličnu mrežu koja je samo djelomično istražena, kao i struktura pojedinih stambenih dijelova. Najveću pažnju istraživača zaokupili su ostaci veličanstvenih citadela. Unutar zidinama opasanog prostora citadele se nalazio kompleks mnogobrojnih administrativnih zgrada i stambenih zgrada dvorjanina. Palača je bila bogato skulpturalno dekorirana (krilati lamasu bikovi, reljefi koji prikazuju Sargonove vojne pohode). Gradski zid ima sedmora vrata. Ovaj veličanstveni ansambl kraljevske palače i hrama sa ziguratom i administrativnim zgradama po svom arhitektonskom i urbanističkom obliku svojevrsna je slika mezopotamske civilizacija; glavni pristup, upravni trakt, kraljeve odaje, ženske odaje, zigurat s hramom, gospodarski trakt.

Nema komentara: