petak, 12. kolovoza 2011.

damnatio memoriae

damnatio memoriae – uništenje spomenika i natpisa i dokumenata o nepoćudnoj povijesnoj ličnosti

Po rimskom kaznenom pravu, pri smrtnoj osudi za veleizdajnike mogla se izricati i kao dodatna kazna damnatio memoriae. Tada je trebalo uništiti sve kopove podignute u čast osuđenom, izbrisati njegovo ime sa svih službenih natpisa, a ponekad i iz privatnih dokumenata. Nakon smrti cara Domicijana su senatori, koji su bili nezadovoljni njegovom vladavinom, naredili da se skinu svi njegovi kipovi s javnih mjesta i unište svi natpisi koji spominju njegovo ime.

Nema komentara: