petak, 12. kolovoza 2011.

Kenotaf

kenotafij, cenotafij – prazan grob, grob za pokojnika čije je tijelo izgubljeno

Simbolički grobni humak ili nadgrobni spomenik, podignut u domovini pokojniku koji je umro u tuđini, utopio se u moru ili poginuo u ratu, a tijelo mu nije nađeno. Običaj podizanja kenotafija je nastao kod Grka koji su vjerovali da pokojnik ne može naći mira ako mu tijelo nije propisno pokopano. Kenotafiji su se podizali i u Rimu, te u svim kasnijim povijesnim razdobljima.

Nema komentara: