nedjelja, 31. srpnja 2011.

Bog Janus

Janus, lat. lanus = rimski bog početka svih stvari, zaštitnik vrata i dveri. Prvobitno je, navodno, bio kralj u Laciju i osnovao grad na jednom od 7 brežuljaka uz rijeku Tiber, na kojima se zatim razvio Rim (taj je brežuljak dobio ime Janikulum).
Janus
Nije poznato tko su mu bili roditeiji, pretpostavlja se da mu je žena bila božica Jana. Nista se pouzdano ne zna ni o njegovim prvotnim božanskim funkcijama. Možemo samo pretpostaviti da je, u staroj rimskoj religiji, bio bog svjetlosti i sunca, odnosno sunčeva kruženja, a zacijelo je prije nego što je postao bogom početka svih stvari bio bog zaštitnik kućnih vrata. Sigurno je samo to da je bio jedan od najstarijih rimskih bogova. Bio je božnastvo sklono ljudima. Njegovi su simboli vrata i ključ.
Rimljani su mu posvetili početke svih stvari u najširem smislu riječi, osobito početak dana, prvi dan u mjesecu (kalendae) i prvi mjesec u godini (januarius). Glavni blagdan imao je na Novu godinu, kad su se ljudi njemu u čast svečano oblačili, uzajamno si čestitali i darivali se. Pripadala mu je i prva žrtva na početku svakog privatnog ili javnog rada. Glavno mu je svetište bio prastari prolaz kod Foruma, kojemu bi se vrata u pocetku rata otvorila (ostala bi otvorena za vrijeme rata kako bi se vojska mogla vratiti), a početkom mira zatvorila bi se. Mjesto gdje je stajao Janusov hram nije sa sigumošću utvrđeno. Prema najnovijim istraživanjima najvjerojatnije je bio na jugoistočnoj strani Foruma. Drugo glavno mjesto njegova štovanja je bio brežuljak Ianiculum, gdje su bile utvrde za tibersku luku, stoga se Janus štovao i kao čuvar trgovačkog prometa. Janova hrama u Rimu u klasičnom smislu riječi nije bilo (imao je u gradu "hram'' u obliku dvostrukih dveri, tj. ulaza i istodobno i izlaza); njegova su se svetišta nalazila na živim, tj. prometnim točkama i raskršćima nad kojima su podizane veže i prolazi u kojima je obično bio smještan njegov kip, koji ga je prikazivao kao vratara s dva lica koja su gledala na suprotne strane. Prvi se put susrećemo s njegovim prikazom na glavi rimskog lijevanog novca, brončanog asa s kraja 4. st.pr.Kr. Njegovih se kipova sačuvalo razmjerno mnogo, ali su slabije umjetničke razine.
Janus na rimskoj kovanici
Pogledaj: Rimska božanstva


Nema komentara: