ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.

Nun

Bog Nun

Nun (Nu)
Nun je kaos ili praiskonsko vodeno prostranstvo u kome je bio sav svijet, a čuvale su ga četiri dvospolne žabe i sedam zmijoglavih božanstava. Smatralo se da on još uvijek postoji jer je on voda koja se nađe kad se duboko kopa, npr. za zdenac. Smatralo se da će vode Nuna koje okružuju zemlju što na njima pluta jednoga dana ponovo obaviti svijet i da će se Amon vratiti u svoj prvobitni oblik zmije, a tada će Oziris umjesto Raa ploviti po vodama Nuna.
Prikaz: Bradati muškarac ili čovjek sa žabljom glavom,
kukac ili zmija koja do pasa ustaje iz vode.

Nema komentara: