srijeda, 3. kolovoza 2011.

KNJIŽNA KAPITALA


Ima je jako malo prije 4. st.n.e.
Najstarije knj. djelo ep Carmen de bello Acitaco pisan na papirusu. Epigrafskoj kvadratnoj kapitali odgovora književna elegantna kapitala, dok epigrafskoj rustičnoj kapitali odgovara knjižna rustična kapitala.
Pisana je ptičjim perom na pergamerni. Pero je bilo nešto koso rezano pa se duktus razlikovao.
Mnogo je više kodeksa pisano rustičnom nego elegantnom kapitalom. Puno Vergilijevih djela. Kratice kod knjižne kapitale nazivamo suspenzijama jer se izostavljaju posljedni dijelovi riječi.
Krate se svi dat, abl mn. treće, čet, pete dekl. i veznik que. M se isto krati. Također nomina sacra – ds deus, dms dominus. Upotrebljavala se od 1 st.pr.n.e. do 6 st. Nakon toga samo za naslove u knjigama a od tuda ima i naziv.
Pogledaj: Latinska paleografija

Nema komentara: