ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.

Diskobol – Mironov «Bacač diska»

Diskobol


Bacač diska kod Grka i Rimljana, tj. bacač ploče u Homerovo vrijeme od kamena ili željeza, a u kasnije doba od bronce ili olova. Ona se bacala za vježbu i kod igara za natjecanje – bacanje diska jedno je od disciplina petoboja (skok u dalj, bacanje koplja, bacanje diska, rvanje, trčanje).
Ploča je bila djelomično ukrašena gravurama, kako se vidi na sačuvanim primjerima i na prikazima s vaza.
Najpoznatiji prikaz diskobola je onaj grčkog kipara Mirona iz Eleutere, koji je djelovao u 5. st. pr. Kr. Njegov je diskobol najstariji uspjeli pokušaj da se odstupi od kiparske konvencionalnosti (frontaliteta) i da se načini skulptura u pokretu- izvrsno je uspio realizirati moment najveće fizičke napetosti i mentalne koncentracije diskobola prije izbacivanje diska. Kratak zastoj između snažnog uzmaha, koji ruku s diskom dovodi u najviši položaj i zamaha kojim će ga naglo ispustiti i baciti u daljinu. Umjetnik smatra taj trenutak najkarakterističnijim u složenoj radnji bacanja diska. Sačuvane su nam samo brončane rimske kopije.

Nema komentara: