ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.

Castel sant Angelo – Anđeoska tvrđava – Hadrijanov mauzolej u Rimu


Građevina cilindričnog oblika na kvadratnom podnožju. Započeo ju je 135. car Hadrijan, a završio 139. Antonin Pio.
Nekoć se na njoj uzdizao golemi carev kip, a danas kip arhanđela Mihaela.
U njoj je sahranjen pepeo cara Hadrijana i njegove žene Sabine te drugi carevi sve do Karakale.
923. je mauzolej pretvoren u tvrđavu, više je puta pregrađivan i nadograđivan, a u radovima su sudjelovali čak Michelangelo i Bramante. Danas služi kao muzej, s Vatikanom je spojena dugim hodnikom.

Nema komentara: