četvrtak, 4. kolovoza 2011.

OTONSKA RENESANSA


Tri godine nakon smrti K.V. unuci su podijelili carstvo. Upadi barbara zaustavili umjetnički polet. Međutim u doba saskih vladara 919-1024započela otonska renesansa. Vrhunac doživljava za Otona III. i Henrika II. (1002-1024.)
Interpunckije različite. Izidor Seviljski razlikuje 3 znaka. To je samo točka ali koja ovisi o položaju. Za kraj rečenice točka na vrhu slova (periodus). Za zarez u sredini slova (colon), za kratki predah točka pri dnu slova (comma). Ta stara interp. označava ritmičke a ne gramatičke odjele u rečenici.
Pogledaj: Latinska paleografija

Nema komentara: