srijeda, 3. kolovoza 2011.

SCRIPTURA BULLATICA


Bollatica ili littera sancti Petri. Od kraja 16. st. u papinskoj se kancelariji javlja novo izvještačeno pismo. Tako nečitljivo da se uz njega predavao i original na humanistici. Napravljeno da se onemogući izdavanje falsiciranih papinskih bula. Ukinuo ga je tek papa Lav XIII 1878. U našim se arhivima nalazi puno papinskih bula na bollatici.
Pogledaj: Latinska paleografija

Nema komentara: