utorak, 2. kolovoza 2011.

Kamen iz Rossete

Kamen iz Rossete je dvojezični i tropismeni natpis temeljem kojeg je J. F. Champollion odgonetnuo hijeroglifsko pismo. Kamen je pronađen na ušću Nila u gradu Rosseti (ara. Rashid) za vrijeme Napoleonova pohoda na Egipat.
Napoleon je poveo sa sobom veliku skupinu znanstvenika da istraže tu, Europljanima nepoznatu, zemlju. Champollion je 1822. pomoću Kamena iz Rossete, zahvaljujući riječima Ptolomej i Kleopatra, dešifrirao hijeroglife.
U kamen je urezana objava egipatskog svećenika o proslavi krunidbe faraona Ptolomeja V. Objava je napisana na staroegipatskim hijeroglifima, demotskom pismu (tadašnjem egipatskom pismu), ta na grčkom.
Od tada se počinje razvijati egiptologija, čiji je Champollion začetnik.
Hijeroglifi su kombinacija slikovnog i fonetskog pisma pri čemu pojedini znakovi predočavaju pojam, drugi slog, a neki samo jedan glas.

Nema komentara: