petak, 5. kolovoza 2011.

Aenona

Aenona, kl. Ajnona, trad. Enona – grad Nin
Naseljen još od neolitika (nekropola iz željeznog doba).
U ant. doba je municipij rimske Liburnije. Utvrđen, mostovima spojen s kopnom i cestom povezan sa Zadrom. Do danas su sačuvani ostaci amfiteatra, foruma i Dijaninog hrama. Pronađene su plastike rimskih imperatora. U rimskoj su nekropoli pronađene, između ostalog: raskošne pektorale, brončani mačevi sa spiralnim završetkom na gornjem djelom drške, brončani privjesci u obliku stiliziranog ratnika, srebrna pločica s prikazom dviju ženskih glava. Pronađen je zavjetni natpis posvećen liburnskoj božici Anzotici koji se nalazi u Arheološkom muzeju u Zadru.
Aenona je razrušena za vrijeme seobe naroda. U ranom srednjem vijeku je obnovljen te postaje središte župe i cijelo hrvatskih biskupa. Tu se nalazi i starohrvatska crkvica Sv. Križa i šesterostrana krstionica sa spomenom kneza Višeslava.

Nema komentara: