petak, 5. kolovoza 2011.

Albona

Albona – Labin (Istra i Dalmacija)
Izvorno prethistorijska liburnska gradina, pa rimska Albona. U rim. doba bila je municipij. Po Konstantinu Porfirogenetu stara hrvatska država dopirala je do Labina. Spominje ga Plinije, Ptolomej i dr. Otkriveni su brojni nadgrobni spomenici i zavjetni žrtvenici od kojih je jedan posvećen domaćoj božici Sontoli. U ranom srednjem vijeku jedan je od prvih pohrvaćenih gradova. Kasnije pod vlašću Venecije, Austrije po kratkotrajno i Francuske i naposljetku Italije. 1921. su rudari zbog nasilja Talijana digli ustanak i proglasili tzv. Labinsku republiku. 1943. je Labin, kao i cijela Istra, vraćen Hrvatskoj.

Nema komentara: