četvrtak, 4. kolovoza 2011.

KAROLINA

Tip latinske minuskule koja se upotrebljavala od Karla Velikog (768-814) do kraja 12 st. u najvećem dijelu zapadne Europe. Ne pripada skupini nacionalnih pisama. Karlo započeo «karolinšku renesansu» koja traje do smrti Karla Ćelavog 877. Počela obnova minuskule koja dobiva kaligrafski oblik. Više teorija o postanku karoline; no možemo reći da je karolina nastala reformom iz vise sredista a oblikovala se pod utjecajem poluuncijale, kurzive i raznih tipova prekarolinške minuskule. Krajem 8 st. u Fra, Ita, Njem, Švic. U 9 st. – Dalmacija i Katalonija, u 11. Eng, i papinsku kancelariju, a u 12 ostali dio Španjolske. Najprije osvojila skriptorije a zatim kancelarije.

Srednjovjekovni izvori; littera francigena, minutra erecta (okrugla minuskula), minuskula.

Karolinška minuskula – u 8 i 9 st., 10, 11, 12 – minuskula. Poseban tip diplomatičke minuskule – 9-12 st.

Jasno čitljiva slova. Svako slovo za sebe. Nište se ne naglašava. Odnos haste proporcionalan. Ligature su preuzete iz rimske kurzivne minuskule i djelomično iz uncijale. Kratice rijetke.
Razlikujemo 4 razdoblja; 1. posljedna četvrtina 8 st. do kraja 9 st. Naglašeni elementi kurzivne minuskule (vidi se u ligaturama); 2. obuhvaća 10 st. Oprema rukopisa siromašnija, teške političke prilike, manja pravilnost i ljepota. Elementi kurzivne minuskule rjeđi. 3. obuhvaća 11 st. renesansa pisma; slova veća i uspravna. Broj ligatura manji. Izoliranost pojedinog slova naglašenija. Opći izgled slova više ne dajem dojam zaobljenosti. 4. obuhvaća 12 st. – slova više nego šira i zbijenija. Redovito počinju malom crticom. Haste na vrhu imaju mali trokut koji se grana. Kratice češće. Potkraj stoljeća suvišne crtice, slova uglastija – karolino-gotica.
Teško je odrediti kraj karoline. Potkraj 12 i prva četvrtina 13 st. Talijanska karolina je iznimno velika i okrugla; pravilnija i ljepša. Humanisti su upravo nju preuzeli za reformu pisma – karolinška slova ušla kao poseban tiskarski tip. U Eng je visoka i zbijena, u Fra velika i okrugla, Špa isto.
Najstarije primjere karoline u Dalmaciji u Splitskom evangelijaru. U Dalmaciji karolina ima izravan kontinuitet sve do gotice. Brižinski spomenici – karolina – slavenski jezik spominje. Izuzetno značajan rukopis o predestinaciji Gottschalka – kao heretik se sklonio kod Trpimira. Mletačka povijest Ivana Đakona, Registar pape Grgura VII. Možda ju je upravo Gottschalk donio u naše krajeve.
Minijatura – izvanredan napredak i umjetnički domet. Helenistički temelji. Ada-skupina – dvorska škola Karla Velikog (po njegovoj polusestri opatici). Nova palatinska škola – cvat u prvim desetljećima 9 st. Povezanost s kasnoantičkim slikarstvom. Škola u Reimsu – usko povezana s Palatinom. Škola u Toursu – pretkarolinški pleter. Škola u Metzu – vrlo dekorativni inicijali i mali figuralni prizori. Franko-saska škola; jak utjecaj hiberno-saskog stila. Škola grada Corbie – anglo-saski utjecaj. Škola u Fluidi – utjecaj antikne minijature.
Pogledaj: Latinska paleografija

Nema komentara: