petak, 5. kolovoza 2011.

Stela Izraela

Stela Izraela – natpisna ploča iz posmrtnog hrama faraona Merenptaha u Tebi – među zemljama i narodima što ih je faraon pobijedio naveden je i Izrael; prvi pisani spomen imena Izraela
Nađena je 1896. u posmrtnom hramu faraona Merenptaha (19. din.) u Tebi. Merenptah je preuzeo vlast nakon smrti svog oca Ramzesa II. Za svog vladanja morao je voditi nekoliko manjih ratova, a između ostalog, poduzeo je i vojni pohod na Palestinu. Ime je dobila jer se u njoj prvi puta spominje ime Izrael. Da bi sagradio svoj posmrtni hram srušio je hram Amenofisa III. i njegov građevni materijal upotrijebio za gradnju.

Nema komentara: