ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.

Tefnut

Tefnut

Tefnut je Šuova sestra i žena za koju se govorilo da s njime ima jednu dušu bila je oličenje životne rose i vlage.
Njezine suze padale su na zemlju dok je svome suprugu pomagala da drži Nut (nebeski svod). U memfiskoj kozmogoniji poistovjećivana je s Ptahovim jezikom ili sa simbolom sredstava za stvaranje.
Imala je i sunčani značaj jer je sa Šuom svakog jutra dočekivala mlado sunce kad je izbijalo iznad istočnih gora.
Katkad su je smatrali za Horusovo ili Raovo oko te da je nekoć pobjegla u nubijsku pustinju u obliku lavice ili risa, a Šu i Tot su je vratili. Nakon toga Ra ju je stavio na svoje čelo kao ureus.
Prikaz: Kao lavica ili žena s lavljom glavom koja nosi sunčani kolut i ureus.

Nema komentara: