utorak, 2. kolovoza 2011.

Laokoontova grupa

Lakoontova grupa

Laokoontova grupa – kiparsko djelo trojice helenističkih majstora s otoka Roda, prikazuje pogibiju trojanskog svećenika Laokoonta i njegovih sinova.

Laokoont – trojanski svećenik čudesno pogubljen kako ne bi razotkrio grčku varku s drvenim konjem.
Prema grč. mitu Apolonov svećenik u Troji. Kada su Grci ostavili pred Trojom, kao navodni zavjetni dar za boginju Atenu, velikog drvenog konja koji je u utrobi krio neke od grč. junaka, Laokoont je savjetovao Trojancima da ne uvedu toga konja u grad, jer se u njemu krije kakva varka. Dok se Laokoont spremao da obavi žrtvu iz mora su izronile dvije ogromne zmije koje su zadavile Laokoonta i njegova dva sina. Trojanci su smatrali da je to znak da trebaju ignorirati Laokoontov savjet te su uveli konja u grad.
Taj je dramatski prizor prikazan u drugom pjevanju Vergilijeve «Eneide» i u čuvenoj mramornoj skulpturi, tzv. Laokoontova grupa koja se danas čuva u Vatikanskom muzeju. Pronađena je u ruševinama na Eskvilinu u Rimu. Plinije st. spominje da je kip nekoć stajao u Titovoj palači. Originalno helenističko djelo vjerojatno je stajalo u Pergamu, a doneseno je u Rim kad je Atal oporučno svoje kraljevstvo ostavio rimskom narodu. Skulpturu su sredinom 1. st. pr. Kr. načinila tri rodska kipara: Hegezandar, Polidor i Atenodor Izražene su skupine mišića, nemir na licu pri čemu emocije izbijaju na površinu.

Nema komentara: