petak, 5. kolovoza 2011.

Amantija

Amantija – ilirski grad u porječju rijeke Aoja u Albaniji
- počinje kovati svoj novac u 3. st. pr. Kr.
Hram i bazilika u Amantiji

Zidine Amantije


Nema komentara: