srijeda, 3. kolovoza 2011.

KURZIVNA MAJUSKULA


Knjižna kapitala je bilo presporo pismo za Rimljane. Treći stupanj razvoja knjižne kapitale je kurzivna kapitala ili kurzivna majuskula. Slobodnih duktusa, nejednakih dimenzija. Slova se spajaju ligaturama. Izrazito poslovno pismo. Razlikujemo kurz. maj. koja je pisana kalamusom na papirusu i ona pisana stilusom na vošt. tablicama. Stari spomenici potječu još iz 1. st.n.e. Opća karakteristika – površnost. Datiranje otežano zbog individualnih osobina pisara. Težnja prema probijanju dvocrtnog sustava. Bila je u upotrebi od 1 do 4 st.

Nema komentara: