petak, 5. kolovoza 2011.

Argyruntum, Argirunt

Argyruntum, Argirunt – Starigrad Paklenica
Nedaleko od Starigrada se, u antici, nalazilo naselje Argyruntum koje spominju Plinije Stariji, Ptolomej, Ravenat i dr. Za cara Tiberija stječe municipalnu autonomiju; grade se utvrde. Počeci naselja zasigurno sežu u prapovijesno doba, a i njegovo ime je predrimskog podrijetla. Od antičkih naselja istražena je samo nekropola – otkopan je vrijedan i bogat kulturni inventar. Stakleno i keramičko posuđe, primjerci nakita i sitna brončana plastika. Nalazi se datiraju u vrijeme ranijeg carstva (I. i II. st.), a čuvaju se u Arheološkom muzeju u Zadru.

Nema komentara: